Przejdź do treści
SPEKTAKL KIEDY ZNÓW BĘDĘ MAŁY
gra
6
5
1
4
3
2
Przejdź do stopki

Doradztwo zawodowe

Treść

         Misją zajęć doradztwa zawodowego jest wskazanie naszym uczniom ich mocnych stron, wzmocnienie zainteresowań i zdolności, a także odkrycie drzemiących w nich potencjałów i marzeń. Mają one również na celu dodanie młodzieży wiary we własne możliwości. Utrwalanie przekonania, że sukces mogą osiągnąć dzięki wytrwałości oraz umiejętności definiowania i realizowania celów. A wszystko to po to, aby ułatwić im podjęcie trafnej decyzji dotyczącej wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej, która ma doprowadzić do zdobycia kwalifikacji umożliwiających wykonywanie zawodu zgodnie z predyspozycjami i zamiłowaniami.
         Na doradztwie zawodowym poprzez poznawanie różnych branż i zawodów pobudzamy młodzież do refleksji ułatwiającej trafny wybór zawodu. Uczniowie poznają zmieniające się realia rynku pracy, różne zawody, w tym zawody deficytowe i zawody przyszłości. Dowiadują się jak ważna w dzisiejszych, niestałych czasach jest umiejętność uczenia się przez całe życie. Na zajęciach młodzież poznaje kompetencje 4K – kompetencje przyszłości, czyli komunikację, kooperację, krytyczne myślenie i kreatywność. Ćwiczymy je bardzo aktywnie. Uczniowie zapoznają się z tym jak funkcjonuje polski system edukacji. Poznają typy szkół i czym się od siebie różnią, przyglądają się róznym ścieżkom edukacyjnym prowadzącym do tego samego celu. Zapoznają się z ofertą edukacyjną szkół ponadpodstawowych znajdujących się w najbliższych powiatach. Młodzież otrzymuje również narzędzia pomocne przy podejmowaniu decyzji o wyborze szkoły.
            Pragniemy, aby nasza młodzież wybrała pasujący do siebie zawód, z którego będzie mogła czerpać radość oraz aby każdy z naszych uczniów w przyszłości mógł cytować słowa Thomasa Edisona,: „Nie przepracowałem ani jednego dnia w swoim życiu. Wszystko to była czysta przyjemność”.  

 

 

 

 


 

 

115912