Przejdź do treści
gra
6
5
1
4
3
2
Przejdź do stopki

Pilny Komunikat

Treść

 

W związku z decyzjami Rządu RP oraz wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej publikujemy Procedury Bezpieczeństwa obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 1 w Szczawnicy oraz wzory oświadczeń,  które złożyć mają rodzice uczniów biorących udział w zajęciach w szkole. Rodzice, którzy zadeklarowali udział dzieci w zajęciach w szkole powinni pobrać załączniki, wypełnić je i podpisane dostarczyć w pierwszy dzień zajęć do szkoły.

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

Zał. nr 1 - OŚWIADCZENIE RODZICÓW

Zał. nr 2 - DEKLARACJA RODZICÓW

Harmonogram wprowadzania zajęć do szkoły:

1. Od 11 maja 2020 r.- zajęcia opiekuńczo - wychowawcze w "zerówce",

2. Od 25 maja 2020 r.- zajęcia rewalidacyjne i specjalistyczne

3. Od 25 maja 2020 r.- zajęcia opiekuńczo - wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas 1 - 3

4. Od 25 maja 2020 r.- konsultacje dla uczniów klas 8

5. od 1 czerwca 2020 r.- konsultacje dla uczniów klas 4 - 7

Wszystkie zajęcia wprowadzamy po konsultacjach z Rodzicami dla uczniów zgłoszonych przez rodziców.

72738