Przejdź do treści
gra
6
5
1
4
3
2
Przejdź do stopki

ZDALNE NAUCZANIE

Treść

 ZARZĄDZENIA DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W SZCZAWNICY

Zarządzenie 18/19/20 (organizacja pracy szkoły w dniach 12 i 13 marca 2020)

Zarządzenie 19/19/20 (miejsce świadczenia pracy)

Zarządzenie 20/19/20 (ewidencja i nadzór pedagogiczny)

Zarządzenie 21/19/20 (regulamin nauczania zdalnego)

Zarządzenie 22/19/20 (formy nauczania)

Zarządzenie 23/19/20 (organizacja adm_obsł)

Zarządzenie 24/19/20 (miejsce świadczenia pracy - nowe rozporządzenie)

Zarządzenie 25/19/20 (ocenianie)

SCHEMAT OCENIANIA

Lista Podstron

87390