Przejdź do treści
SPEKTAKL KIEDY ZNÓW BĘDĘ MAŁY
gra
6
5
1
4
3
2
Przejdź do stopki

Pierwsza wizyta gości z Schöneiche

Treść

Przedsięwzięcie prowadzone na terenie Szkoły Podstawowej nr 1
w Szczawnicy.
Wymiana młodzieży szkolnej, współpraca z niemiecką
Szkołą Podstawową nr 1 w Schöneiche.

Dnia 04.04.2000 r. o godz. 16.00 przybyła do Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczawnicy delegacja z niemieckiej Szkoły Podstawowej nr 1 w Schöneiche koło Berlina. Przyjazd ten poprzedzony był kilkumiesięczną korespondencją, którą prowadziłam. Delegacja składała się z nauczycieli tamtejszej szkoły, Dyrektora Gerarda Schwellnusa oraz przewodniczącego Rady Rodziców. Obecny był również pastor zaprzyjaźniony ze szkołą w Schöneiche. Delegacja przybyła w celu podpisania deklaracji o wzajemnej współpracy między nasza szkołą i Szkołą Podstawową w Schöneiche.
Wspólnie z Dyrektorem Szkoły oraz kolegami i koleżankami przygotowywaliśmy się na przyjazd gości. Opracowaliśmy program pobytu delegacji w Szczawnicy oraz odpowiednie dokumenty (Akt Porozumienia o Wzajemnej Współpracy oraz (Protokół Ustaleń). Wszystkie te dokumenty zostały przetłumaczone przeze mnie na język niemiecki.
Nasi goście przybyli we wtorek, 04.04.2000r. Powitał ich Dyrektor szkoły Marian Dziwik, Przewodniczący Rady Rodziców oraz delegacja nauczycieli i uczniów. Ja również byłam obecna w charakterze tłumacza i jednego z organizatorów pobytu delegacji w naszym mieście.
05.04.2000 r. delegacja została oficjalnie powitana w naszej szkole. Gości witał Dyrektor Marian Dziwik oraz Burmistrz Miasta Szczawnica Michał Kochan. Wspólnie z uczniami naszej szkoły przygotowałam krótki program artystyczny na powitanie delegacji. Uczniowie wykonywali piosenki w języku niemieckim. Przedstawili również krótki program regionalny.
05.04.2000 r. dyrektorzy obydwu szkół podpisali porozumienie o wzajemnej współpracy. Zawarcie porozumienia ma się przyczynić do rozwoju przyjaźni i współpracy między szkołami poprzez:
Popularyzację wiedzy o Polsce, a szczególności o regionie Podhala i Pienin w szkole Podstawowej w Schöneiche oraz Niemiec, Niemiec szczególności Berlina i Schöneiche w Szczawnicy.
Wymianę związana z osiągnięciami uczniów dziedzinie kultury, turystyki i sportu między szkołami.
Bezpośrednie kontakty dyrekcji, nauczycieli i uczniów.
Pomoc szkoły Podstawowej w Schöneiche w nauczaniu języka niemieckiego Szkole Podstawowe w Szczawnicy.

Podczas pierwszego pobytu naszych przyjaciół w Szczawnicy pokazaliśmy gościom nasze miasto oraz okolicę (Dębno, Niedzicę, Zakopane).
Przez cały pobyt gości w Szczawnicy towarzyszyłam im we wszystkich punktach programu, jaki dla nich został przygotowany.

Ewa Różana- Słowik

122027