Przejdź do treści
SPEKTAKL KIEDY ZNÓW BĘDĘ MAŁY
gra
6
5
1
4
3
2
Przejdź do stopki

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH PRZED KRZYWDZENIEM

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH PRZED KRZYWDZENIEM

Treść

Nasza Szkoła wprowadziła Standardy Ochrony Małoletnich przed Krzywdzeniem. Dokument ten ma na celu zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa naszych uczniów, zarówno w szkole, jak i poza nią. Głównym celem wprowadzenia tych standardów jest stworzenie bezpiecznego i wspierającego środowiska dla każdego dziecka. Nasze działania skupiają się na zapobieganiu i reagowaniu na wszelkie formy krzywdzenia, a także na promowaniu zdrowych i bezpiecznych relacji między uczniami,
a także między uczniami a personelem szkoły.

Dokument zawiera między innymi:
- Zasady bezpiecznych relacji: wytyczne dotyczące relacji personelu z dziećmi oraz relacji
   między dziećmi, w tym zasady komunikacji, kontaktu fizycznego oraz bezpieczeństwa
   online.
- Procedury w przypadku krzywdzenia dzieci: konkretne kroki, jakie należy podjąć w sytuacji
   podejrzenia krzywdzenia, zarówno przez dorosłych, jak i przez inne dzieci.
- Zasady ochrony danych osobowych i wizerunku dziecka.
- Bezpieczna rekrutacja pracowników: procedury zapewniające, że zatrudniane osoby są
   odpowiednio przygotowane i sprawdzone pod kątem bezpieczeństwa dzieci.

Serdecznie zachęcamy Państwa do zapoznania się z pełnym dokumentem "Standardy Ochrony Małoletnich przed Krzywdzeniem", który jest dostępny na naszej stronie internetowej pod adresem: https://sp1.szczawnica.pl/pl/4950/0/standardy-ochrony-maloletnich-przed-krzywdzeniem.html  oraz w bibliotece szkolnej.

122027