Przejdź do treści
SPEKTAKL KIEDY ZNÓW BĘDĘ MAŁY
gra
6
5
1
4
3
2
Przejdź do stopki

ĆWICZYMY EWAKUACJĘ

Treść

6 października odbyły się w naszej szkole ćwiczenia ewakuacji z budynku szkoły. Ich celem było zapoznanie uczniów i pracowników z procedurami dotyczącymi zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia, a następnie przećwiczenie ich w pozorowanym alarmie pożarowym. Ćwiczenia przebiegły sprawnie, uczniowie oraz pracownicy szkoły zgodnie z planem przedostali się drogami ewakuacyjnymi do punktów zbiórki. Na koniec odbyła się krótka pogadanka, podczas której omówiono przeprowadzone ćwiczenia oraz poinstruowano nauczycieli i uczniów jak należy się zachować w sytuacji kryzysowej. Próbną ewakuację nadzorowali i obserwowali strażacy szczawnickiej OSP, którym bardzo dziękujemy za przeprowadzone ćwiczenia.

115912