Przejdź do treści
1
2
3
Przejdź do stopki

ZAPISY DO SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2023/24

ZAPISY DO SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2023/24

Treść

Szkoła Podstawowa nr 1 w Szczawnicy ogłasza zapisy do klasy 1 na rok szkolny 2023/2024.

Zapraszamy do zgłaszania dzieci urodzonych w roku 2016, zamieszkałych w obwodzie SP1  w Szczawnicy.

Zapraszamy też rodziców zamieszkałych w innych obwodach do składania wniosków o przyjęcie dziecka do klasy 1.

Dokumenty należy składać od 1.03.2023r. do 31.03.2023r. do godz. 15:00 w sekretariacie szkoły,        ul. Główna 12. (tel. 18 262 26 01)

Stosowne formularze pobrać można z naszej strony internetowej na której zamieszczamy także Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica w sprawie rekrutacji. (www.sp1.szczawnica.pl)

Strona internetowa oraz profile społecznościowe są też źródłem informacji o działalności szkoły.

W rekrutacji do oddziałów rocznego przygotowania przedszkolnego, tzw. „zerówek”, na terenie Miasta i Gminy Szczawnica, nie przewiduje się w chwili obecnej utworzenia takiego oddziału w SP1. Ewentualność organizacji takiego oddziału zaistnieje tylko w przypadku braku miejsc w innych „zerówkach”.

Zapraszamy na wirtualny spacer po naszej szkole:

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

1. Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica

2. Zgłoszenie do klasy 1 ucznia zamieszkałego w obwodzie SP1.

3. Wniosek do klasy 1 ucznia spoza obwodu SP1.

4. Oświadczenie o miejscu zamieszkania (składają wszyscy).

5. Oświadczenie woli przyjęcia do klasy 1 (składane będzie po ogłoszeniu wyników rekrutacji przez rodziców spoza obwodu SP1)

6. Oświadczenie woli przyjęcia do klasy 1 – II etap rekrutacji (składane będzie po ogłoszeniu wyników II etapu rekrutacji przez rodziców spoza obwodu SP1)

65499