Przejdź do treści
gra
6
5
1
4
3
2
Przejdź do stopki

ZAPISY DO SZKOŁY - REKRUTACJA

Treść

Rozpoczynamy rekrutację do klasy pierwszej naszej szkoły na rok szkolny 2022/2023.

TERMIN REKRUTACJI: 14.02.2022. - 11.03.2022.

Zasady rekruracji reguluje Zarządzenie nr 0050.OW.5.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica z dnia 24 stycznia 2022 r.

Wszystkich zamieszkałych w obwodzie naszej szkoły prosimy o złożenie zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej.

Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata oraz kandydata do klasy pierwszej (§2 Zarządzenia Burmistrza UMiG)

Rodzice dzieci spoza obwodu SP1 mogą składać wnioski o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej.

Dzieci spoza obwodu będą mogły być przyjęte do SP1 na zasadach określonych w Zarządzeniu Burmistrza MiG Szczawnica w §3 i §4

Wszystkie załączniki można pobrać z  naszej strony (linki powyżej).

Dokumenty prosimy składać w sekretariacie szkoły w godzinach pracy (7:00 - 14:00).

Ze względów bezpieczeństwa sanitarnego dopuszczamy złożenie dokumentów drogą elektroniczną na adres sekretariat@sp1.szczawnica.pl

 

 

 

72738