Przejdź do treści
1
2
3
Przejdź do stopki

Ćwiczenia ewakuacji w „Jedynce”

Ćwiczenia ewakuacji w „Jedynce”

Treść

13 października w naszej szkole odbyła się próbna ewakuacja.

13 października w naszej szkole odbyła się próbna ewakuacja.

Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia.

Nauczyciele wraz z uczniami zachowując wytyczne zawarte w dokumentach szkolnych przedostali się drogami ewakuacyjnymi do punktu zbiórki. Następnie nauczyciele złożyli meldunek do prowadzącego ewakuację – dyrektora Pawła Sypka.

W ćwiczeniach brali udział: dyrekcja szkoły, nauczyciele, uczniowie, pracownicy administracji i obsługi. Ewakuację wnikliwie obserwowali strażacy.

Następnie miała miejsce krótka pogadanka podczas której omówiono przeprowadzone ćwiczenia oraz poinstruowano nauczycieli i uczniów jak należy się zachować w sytuacji kryzysowej. Ewakuacja przebiegała sprawnie i zgodnie z planem.

14035