Przejdź do treści
1
2
3
Przejdź do stopki

Informacje ogólne o Szkole

Treść

 

Siedziba szkoły:

Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Główna 12
34-460 Szczawnica
telefon/fax: (0 - 18) 262 26 01

 

Organ prowadzący:
Miasto i Gmina Szczawnica

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny:
Kuratorium Oświaty w Krakowie

Obwód szkoły:
Szczawnica Wyzna i Centrum (ul. Główna do nr 30, Park Dolny)

 

Dyrektor:
mgr Paweł Sypek

Wicedyrektor:
mgr Ewa Słowik - Różana

Sekretarz szkoły:
Dominika Zachwieja-Węglarz

 

Godziny pracy sekretariatu:
poniedziałek - piątek
700 - 1400

e - mail:
Dyrektor: dyrektor@sp1.szczawnica.pl
Szkoła: sekretariat@sp1.szczawnica.pl

 

3220